Frustratie

Frustratie


Naar mijn gevoel is dit nog een zeer onderbelicht onderwerp: frustratie bij honden. Veel zorgelijk en/of onwenselijk gedrag wordt aangedreven door frustratie. Dit zou voorkomen kunnen worden wanneer er meer kennis over beschikbaar zou zijn. In dit artikel leg ik uit wat frustratie bij honden inhoudt, hoe je het zou kunnen herkennen, welke problemen kunnen ontstaan en ik geef een aantal tips om frustratie bij honden te voorkomen.


Frustratie - wat is dat?

Het omvat een emotie (een complex neurologisch netwerk, ook wel overlevingsmechanisme genoemd) die in het hondenbrein kan worden geactiveerd. Het drijft gedrag aan wat voor de hond als (overlevings)doel heeft: het waarmaken van eigen verwachtingen en controle over eigen belevenissen of het verkrijgen of behouden van zaken die voor de hond van grote waarde zijn (bijvoorbeeld voedsel, comfort, speeltjes, aandacht, toegang, etc…).

Frustratie kan in het hondenbrein geactiveerd worden wanneer:

 • voorspelbaarheid voor de hond ontbreekt (er is sprake van onduidelijkheid en/of teleurstelling),
 • wanneer de hond controle over eigen belevenissen verliest of hierin beperkt wordt (denk bijvoorbeeld aan beperkt worden in bewegingsvrijheid via geblokkeerde toegang of wanneer een hond is aangelijnd), of
 • wanneer er beperkingen ontstaan of dreigen te ontstaan m.b.t. toegang tot zaken die voor de hond van grote waarde zijn (bijvoorbeeld wanneer een hond met een bal speelt en een ander dier benadert diezelfde bal…of kluif…of aandacht-/eten-gevend persoon, etc..)


Hoe herken je frustratie bij honden?

Hiervoor moet je de omstandigheden waarin het gedrag plaatsvindt deskundig onder de loep kunnen nemen (schakel bij twijfel dan ook altijd een bijgeschoolde professional in). Wanneer het gedrag te linken is aan de eerder genoemde omschrijvingen (gebrek aan voorspelbaarheid, controle over eigen belevenissen of toegang tot waardevolle zaken), dan is de kans groot dat er sprake is van frustratie. Hoewel iedere hond een uniek individu is en elke hond anders kan reageren wanneer er sprake is van frustratie, bestaat er wel herkenbaar frustratiegedreven gedrag. Deze omschrijf ik in de volgende alinea.


Frustratiegedreven-gedrag

Frustratiegedreven-gedrag wordt door mensen vaak omschreven als: drammen, opdringerig, teleurgesteld en boos. Daarnaast zijn er nog veel mensen die het omschrijven als dominant gedrag (een term die ik persoonlijk liever niet gebruik, lees hier waarom).

Hieronder noem ik een aantal gedragingen die gelinkt zouden kunnen worden aan frustratie, maar let op: elke hond is uniek, alleen een gedragsomschrijving is nooit genoeg voor een diagnose (gedrag=geen diagnose). Onderstaand gedrag kan bij honden dus ook andere oorzaken hebben.

 • Vocaliseren: aanhoudend blaffen, jammeren, piepen, janken, huilen.
 • Slopen: lijnen kapot bijten tijdens het wandelen (happen in de lijn), maar ook slopen in huis
 • Fysiek trekken en duwen: trekken aan de lijn, tegen dieren (o.a. mensen, honden) opspringen of aanduwen.
 • Druk doen/stress ontlading: overmatig opgewonden gedrag (wat zich via stress ontlading kan uiten in o.a. berijden of druk rondjes rennen)
 • Agressie & intimidatie: grommen, dreigen, happen, aanvallen, bijten


Mogelijke oorzaken

Wanneer er gekeken wordt naar het verleden van een hond kan het volgende meespelen m.b.t. het risico op frustratie:

 • Gebrek aan interactie met moeder/broers/zusjes waarbij een gebrek aan sociale vaardigheden is ontstaan
 • Gebrek aan voorspelbaarheid, geen consequente gevolgen op gedrag
 • Gebrek aan training waarbij de hond actief beloond is voor beheerst en afwachtend gedrag
 • Te veel beperkingen op het gebied van eigen behoeftevoorziening

Wanneer er gekeken wordt naar actuele oorzaken kan het volgende meespelen:

 • Gebrek aan mentale stimulatie (verveling)
 • Vermoeidheid (te veel inspanning)
 • Fysieke blokkade/tegenwerking (aanlijnen, wegduwen, blokkeren)
 • Gebrek aan controle over eigen belevenissen
 • Grote honger of dorst
 • Onverwachte gebeurtenissen
 • Gebrek aan- of afwezigheid van sociale interacties


Tips om frustratie bij honden te voorkomen

Doel is om honden te leren dat zij ander, wenselijk gedrag met succes kunnen inzetten bij veranderlijke situaties.

Let op: indien je vermoedelijk aan frustratiegedreven-gedrag wil werken met jouw hond dan is begeleiding van een welzijnsgerichte professional sterk aan te raden, want de aanpak kan verschillen per hond (iedere hond is uniek).


Belangrijk: je hoeft een hond niet te pesten of te frustreren om een hond weerbaar te maken voor frustratie. Sterker nog, dit zou averechts kunnen werken. Het is dan ook van groot belang dat je de hond actief beloont bij gewenste reacties op veranderingen, bijvoorbeeld door een gewenste vorm van ingehouden ontspannen gedrag op te volgen met iets wat de hond prettig vindt en door als startpunt altijd eerst een omgeving te creëren waarin de hond succes zal behalen. 


Een ander punt van aandacht is: let op de beloningsvorm. Deze zal per hond kunnen verschillen. (Lees hier eventueel ook meer over: creatief belonen).


 • Start tijdens het aanleren van oefeninen altijd op een punt waarbij de hond gemakkelijk succes behaalt (beloningen scoort). Lopen jullie vast tijdens het aanleren van oefeningen (miscommunicatie), verander dan z.s.m. de criteria en geef de hond signalen die wel op te volgen zijn.
 • Oefen op zelfbeheersing, waarbij een hond actief beloond wordt voor het tonen van afwachting in de vorm van rustig, ontspannen gedrag. Dit wordt geleidelijk aangeleerd en start niet op een punt waarbij de hond 'zelf moet uitzoeken' dat beheersing loont.
  Maak als trainer liever geen gebruik van extinctie (waarbij je ongewenst gedrag laat uitdoven door nooit te belonen), dit is niet nodig! Start in een fase waarin de hond zo snel mogelijk kan worden beloond (oefeningen op maat).
 • Aanleren en actief belonen van ingehouden lopen (ook wel ‘wandelen zonder trekken’ genoemd)
 • Barrière training: waarbij een hond leert om zelfstandig ontspannen te kunnen verblijven op afstand of achter een hekje
 • Oefeningen met functionele beloningen, waarbij je gebruik maakt van iets wat een hond graag wil om gewenst gedrag mee te bekrachtigen (bijvoorbeeld: de hond wil graag door een hek. Jij vraagt de hond om eerst oogcontact te maken en beloont dit gewenste gedrag vervolgens door ‘vrij’ te geven en het hek te openen. Ook wel bekend als ‘oma’s regel’: eerst je bord leeg eten, daarna krijg je een toetje.)
 • Leer de hond een signaal die aangeeft dat er niets verwacht hoeft te worden, bijvoorbeeld “klaar” en pas dit signaal consequent toe op momenten dat dingen op zijn of interacties stoppen.
 • Voerpuzzels of zoekspelletjes waarbij een hond geleidelijk leert om zelfstandig problemen op te lossen (start op een voor de hond gemakkelijk niveau en maak puzzels of zoekspellen langzaam uitdagender voor de hond waardoor de zelfbeloning langzaam verder wordt uitgesteld).


In de ideale wereld leren pups vanzelf om frustratie op een gezonde manier te verwerken via normale interacties met hun omgeving. Toch is het zeer raadzaam om pups en honden actief te leren om teleurstellingen/veranderingen op een gewenste manier te verwerken. Dit voorkomt niet alleen probleemgevend gedrag, het is ook van groot belang voor hondenwelzijn.


Geschreven door Liselot Boersma, welzijnsdeskundige (PgDip CABW) en eigenaar van HondenLot, augustus 2018. Copy paste/directe overname van teksten of afbeeldingen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Het delen van de URL van deze website pagina is wel toegestaan en wordt op prijs gesteld.


Referenties:

 • Wright, B. (2016) ‘Learning Frustration Tolerance’, Barks from the Guild, pp. 21-23
 • Zulch, H. & Mills, D.S. (2012). Life Skills for Puppies



Meer lezen m.b.t. gedragstherapie: