Bedreigingen voor hondenwelzijn

De grootste bedreigingen voor hondenwelzijn


Erfelijke aandoeningen en onverantwoordelijk fokken

Wanneer mensen via selectief fokken honden op een onverantwoorde manier beïnvloeden, ontstaat er een risico op problemen. Waar hondachtigen ooit door mensen geselecteerd werden op tamheid en functionele karaktereigenschappen voor het uitvoeren van werk, is het fokbeleid op een gegeven moment doorgeslagen richting uiterlijk en show.

Sommige rasstandaarden en selectieprocedures druisen compleet in tegen de welzijnsbelangen van honden.


Behalve een gebrek aan kennis over hondenwelzijn, blijken sommige mensen ook niet te begrijpen dat het selecteren op specifieke gewenste eigenschappen ook van grote invloed kan zijn op andere eigenschappen. Dit kan ernstige gevolgen hebben.


Helaas bestaan er inmiddels meerdere hondenrassen die bewust geselecteerd worden op eigenschappen die het welzijn van het dier bedreigen. Deze honden worden geboren met een hoog risico op nare klachten. Denk aan eigenschappen van bepaalde lichaamsdelen die niet matchen met de bouw van de rest van het lichaam.


Rugklachten, doordat mensen een lange rug er ‘leuk’ en ‘grappig’ uit vinden zien, bijvoorbeeld. Ernstige gewrichtsproblemen, doordat mensen graag een kolossale hond willen zien die zijn eigen spieren en botten amper kan dragen, bijvoorbeeld. Huidproblemen, omdat mensen rimpels ‘zo schattig’ vinden of uitpuilende ogen of een ingedeukte snoet, omdat dit mensen een ‘Disney gevoel’ geeft, etc.. Hersenaandoeningen, oogafwijkingen, gebitsproblemen, ademhalingsproblemen, allergieën, je kunt het haast zo naar niet verzinnen en toch wordt ermee gefokt.


Helaas betreft het hier niet alleen een gebrek aan kennis, maar spelen er ook andere, financiële belangen. Zo lang mensen honden blijven aanschaffen met ongezonde uiterlijke kenmerken, zal deze trend moeilijk te doorbreken zijn en blijft dit ten kosten gaan van hondenwelzijn.


In plaats van te selecteren op specifieke kenmerken, zou er eerder geselecteerd moeten worden op gezondheid en emotionele veerkracht. Daarnaast zou er ook geselecteerd moeten worden op karaktereigenschappen die passen bij de huidige drukke, moderne mensenmaatschappij waar wij onze honden aan blootstellen.


Overgewicht

Naar schatting is meer dan de helft van alle honden in Nederland te zwaar en heeft een kwart van alle honden in Nederland ernstig overgewicht. Overmatig voeren en gebrek aan beweging kunnen leiden tot overgewicht. Dit brengt vele klachten met zich mee die vergelijkbaar zijn met de klachten van mensen met overgewicht, o.a. gewrichtsklachten, suikerziekte, ademhalingsproblemen en extra moeite bij hete temperaturen.


Ondeskundige omgang

Een gebrek aan kennis over hondengedrag en welzijn kan leiden tot problemen. Honden hebben lichamelijke, gedragsmatige en emotionele behoeftes en zij zijn sterk afhankelijk van de mensen waarmee zij samenleven. Het is daarom van groot belang dat mensen goed geïnformeerd worden over deze behoeftes, zodat zij hun honden kunnen voorzien van goede zorg.

Helaas worden veel mensen gebrekkig of ondeskundig geïnformeerd, met alle gevolgen van dien. De welzijnsbehoeftes van mensen en honden kunnen flink schuren. 


Onderzoek heeft aangetoond dat een confronterende, agressieve en intimiderende omgang met honden (denk aan schreeuwen, tikken in de zij, hakjes in de buik, harde rukken aan de riem of het toedienen van andere angst- of pijn opwekkende correcties) onder andere kan leiden tot agressie en allerlei gedragsproblematiek.

Daarnaast kan een gebrek aan socialisatie en een gebrek aan sociale interactie (bijvoorbeeld dagen achter elkaar uren lang alleen gelaten worden) leiden tot ernstige problemen.


Denk aan al die honden die constant blootgesteld worden aan pijnlijke, intimiderende trainingstechnieken en aversieve hulpmiddelen zoals het straktrekken van een slipketting of een wurgriem om de kwetsbare nek. Denk aan honden die geen enkel initiatief voor gedrag mogen tonen, omdat zij constant onderdrukt worden door de mensen waarmee zij samenleven, wat kan leiden tot aangeleerde hulpeloosheid, een serieuze vorm van depressie.


Het betreft in verreweg de meeste gevallen vooral een gebrek aan kennis over hoe honden leren en wat hun gedragsmatige en emotionele behoeftes zijn. Dit is een van de redenen waarom ik via deze website probeer om mensen zo veel mogelijk up to date informatie te bieden over deze onderwerpen en gelukkig zijn er nog vele andere, gratis toegankelijke manieren om aan goede informatie te komen. Indien deze trend doorzet, dan zal dit het welzijn van zowel mens als hond ten goede komen.Geschreven door Liselot Boersma, welzijnsdeskundige (PgDip CABW) en eigenaar van HondenLot, april 2017. Copy paste/directe overname van teksten of afbeeldingen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Het delen van de URL van deze website pagina is wel toegestaan en wordt op prijs gesteld.Meer lezen over hondenwelzijn:Referenties:

  • Appleby, D.L., Bradshaw, J.W.S., Casey, R.A. (2002). Relationship between aggressive and avoidance behaviour by dogs and their experience in the first six months of life. Veterinary Record, 150, p. 438.
  • Blackwell, E.J., Twells, C., Seawright, A., & Casey, R.A. (2008). The relationship between training methods and the occurrence of behavior problems, as reported by owners, in a population of domestic dogs Journal of Veterinary Behavior, 3, 207-217
  • Casey, Rachel A.,, Loftus, Bethany,, Bolster, Christine,, Richards, Gemma J.,, & Blackwell, Emily J. (2013). Human directed aggression in domestic dogs (Canis familiaris): occurrence in different contexts and risk factors Applied Animal Behaviour Science
  • Dierenwelzijnsweb (2015), dossier honden: https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb/showdww/dossier-welzijn-honden.htm
  • Herron, M.E., Shofer, F.S., & Reisner, I.R. (2009). Survey of the use and outcome of confrontational and non-confrontational training methods in client-owned dogs showing undesirable behaviors Applied Animal Behaviour Science, 117, 47-54