Privacy Statement

Privacy Statement - HondenLot


Met ingang van 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze nieuwe privacywet binnen de Europese Unie geeft burgers meer controle over hun persoonsgegevens. In Nederland spreken we over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). HondenLot is voorstander van transparante communicatie en hecht grote waarde aan privacy en aan een betrouwbare verwerking van persoonsgegevens.


In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe HondenLot omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website: www.HondenLot.nl, van cliënten die gebruik maken van de diensten van HondenLot en van nieuwsbrief abonnees.

Door gebruik te maken van deze website en/of indien je via deze website, via het contactformulier of via het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief gegevens aan HondenLot verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacybeleid van HondenLot, zoals omschreven in dit Privacy Statement.


HondenLot gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt HondenLot passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.


Doeleinden en bewaring gegevens - website bezoekers van HondenLot

HondenLot maakt gebruik van gegevens van website bezoekers met als doel om de functionaliteit van de website te verbeteren en om het gebruik van deze website te analyseren en te meten. Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan www.HondenLot.nl worden voor een maximale periode van 26 maanden bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Voor een duidelijk overzicht van gegevensverzameling van website bezoekers verwijs ik je graag door naar de Cookie Verklaring van HondenLot.


Doeleinden en bewaring gegevens - nieuwsbrief abonnees van HondenLot

Gegevens van nieuwsbrief abonnees worden gebruikt om hen te kunnen voorzien van het laatste HondenLot nieuws. Van nieuwsbrief abonnees wordt alleen het mailadres bewaard binnen de online omgeving van Mailchimp, een Amerikaans bedrijf waarmee HondenLot een bewerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Alleen HondenLot heeft toegang tot de mailinglijst en zij zal deze gegevens nooit verstrekken aan derden of downloaden en opslaan op een andere locatie.

Onderaan elke e-mail die een abonnee van de HondenLot nieuwsbrief ontvangt, heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om zich af te melden van de mailinglijst. Als de gebruiker zich afmeldt van de lijst, zal er vanuit HondenLot geen informatie meer verstuurd worden en zal zowel HondenLot als Mailchimp de gegevens permanent verwijderen.


Doeleinden en bewaring gegevens - cliënten van HondenLot

Van cliënten verzamelt HondenLot diverse gegevens zoals onder andere de voornaam, de achternaam, alsmede het adres, e-mailadres, telefoonnummer en samenstelling van het huishouden. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de financiële administratie en verplicht voor de belastingaangifte. Veel informatie wordt ook gevraagd met als doel om de cliënt zo goed en efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Alleen wanneer de cliënt vooraf nadrukkelijk toestemming heeft verleend zal ik gegevens van cliënten delen met derden (zoals bijvoorbeeld de betreffende dierenarts) of gebruiken voor promotie- of marketingdoeleinden die in verhouding staan tot het soort dienstverlening. Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden en deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede dienstverlening.


Gegevens wijzigen

De gebruiker kan (indien dit door HondenLot nodig wordt geacht, na legitimatie) eigen gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Nieuwsbrief abonnees kunnen dit via de links onderaan elke verzonden e-mail aangeven of, net zoals alle overige gebruikers, door direct contact op te nemen per mail via info@HondenLot.nl. Cliënten van HondenLot kunnen haar per mail verzoeken inzage te verlenen in de door hen verschafte persoonsgegevens en HondenLot verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzingen, aanvullen of verwijderen.


Wijzigingen:

HondenLot behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van HondenLot te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.


Op dit Privacy Statement is het Nederlandse recht van toepassing.


Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met Lot via info@HondenLot.nl of via het contactformulier op de website.


Meer lezen over HondenLot:

Wie is HondenLot

Kennis & Ervaring

Inspiratie

Diensten van HondenLot