Gras eten, waarom?

Waarom eten honden gras? 


Eet jouw hond wel eens gras en heb je hier ook theorieën over aangehoord? De meest voorkomende theorie is dat honden die gras eten zich niet lekker voelen. "Ze eten gras, zodat ze kunnen overgeven". Is dat echt zo? Ook wordt regelmatig beweerd dat honden gras zouden eten om hun dieet aan te vullen. Zo zouden deze honden bepaalde voedingstoffen missen.


Onderzoeken

In 2008 is er onderzoek gedaan naar dit fenomeen. ('Characterisation of plant eating in dogs.' door Applied Animal Behaviour Science in California) Het startte met 25 diergeneeskunde studenten die elk een vragenlijst invulde over hun eigen honden. Al deze studenten rapporteerden dat hun honden wel eens gras aten. Geen enkele student had hierbij een hond die daarvoor tekenen van ziekte had getoond en slechts 8% van deze honden had na het eten van gras overgegeven.


Er volgde een tweede vragenlijst, dit keer onder 47 hondeneigenaren. Maarliefst 79% van de eigenaren bevestigden dat hun honden regelmatig gras aten. Toen zij vragen moesten beantwoorden over het gedrag van de hond voor het eten van gras en na het eten van gras, werd er geconstateerd dat ziekte weinig voorkwam (slechts 4 honden waren ziek) en overgeven na het eten van gras werd bij slechts 6 honden vastgesteld.


Na deze twee vooronderzoeken breidde de onderzoekers hun onderzoek uit door middel van een grootschalige enquête die via internet werd ingevuld door 1571 hondeneigenaren. Wederom werd bevestigd dat gras eten een veelvoorkomend verschijnsel is onder honden, 68% gaf aan dat hun honden wekelijks en soms zelfs dagelijks gras aten. Slechts 8% gaf aan dat de hond daarvoor tekens van ziekte had en 22% gaf aan dat de hond na het eten van gras had overgegeven. Ook bleek uit de resultaten dat met name jonge honden regelmatig gras aten en dat deze groep de minste kans had op verschijnselen van ziekte of overgeven. Het onderzoek toonde ook aan dat, àls de hond ziekteverschijnselen had en gras at, dat de kans op overgeven na het eten van gras dan toenam.


Er werd in dit onderzoek ook gevraagd naar wat de hond gevoerd werd. Het eten van gras leek hier niet aan gerelateerd te zijn, dus de verklaring van gras eten om een bepaald dieet te compenseren ging volgens de resultaten van deze enquête niet op. Honden waarvan het voer werd aangevuld met groentes en planten aten net zo vaak gras als honden waarbij dit niet het geval was.


Uit dit onderzoek werd de conclusie getrokken dat honden op regelmatige basis gras eten en hier viel er geen verband te leggen met ziekte of overgeven. Ze dachten dat het misschien voortkwam uit grasetende voorouders van honden. Dit is aannemelijk wanneer men kijkt naar het onderzoek dat werd gedaan naar uitwerpselen van wolven, waarin zeer regelmatig de restanten van gras werd gevonden. Voor wilde dieren kan het eten van gras helpen met het verdrijven van parasieten. Het plantaardige materiaal passeert het darmkanaal en neemt hierbij parasieten als wormen mee in het proces. Alhoewel de meeste huishonden geen parasieten dragen, kan het eten van gras dus ook uit een soort ouderwets instinct voortkomen.


Aannames m.b.t. gedrag

Wanneer jouw hond gras begint te eten kan het waardevol zijn om te kijken naar de context waarin dit gebeurt (wat speelt zich af in de omgeving van de hond en wat ging er aan vooraf?). Er zijn mensen die beweren dat honden het uit verveling zouden doen en dat het daardoor vaker voorkomt bij jongere honden. Sommige honden vinden het prettig om op iets te kauwen wanneer zij stress/ongemak ervaren. Zo zouden honden kunnen ontdekken dat het eten van gras een rustgevend effect heeft. Deze honden starten met het eten van gras wanneer zij een spannende ervaring proberen te verwerken.


Andere honden starten alleen met het eten van gras op momenten dat dingen niet gaan zoals zij willen/verwacht hadden. Bij deze honden zou het eten van gras ook een uiting van frustratie kunnen zijn. Het kan ook voorkomen dat een hond binnen een conflictsituatie met een ander, plots wild in gras begint te happen, waarbij je naast frustratie gedreven gedrag ook zou kunnen denken aan overspronggedrag of een vorm van redirectie agressie (afreageren van agressie op iets anders). Als laatste zou er ook nog sprake kunnen zijn van aangeleerd gedrag, wanneer een hond na ervaringen leert dat op het eten van gras iets prettigs kan volgen (bijvoorbeeld aandacht van mensen die er opvallend op reageren, maar het kan ook intern prettig aanvoelen).


Aanames m.b.t. de eetsnelheid

Sinds het delen van dit artikel gaven mensen in de reacties ook regelmatig aan dat de manier waarop de hond gras eet wellicht ook nog een hint zou kunnen bieden over de onderliggende motivatie. Zo is het opvallend dat mensen die in hun reacties aangaven dat hun hond wel braakte na het eten van gras, ook schreven dat hun honden op die momenten zeer grote hoeveelheden gras naar binnen schrokten, voordat zij overgingen tot braken. De honden die niet braakten na het eten van gras leken aanzienlijk selectiever te werk te gaan en knabbelden alleen aan bepaalde grassprietjes en kauwden hier langer op. Een verklaring zou kunnen zijn dat deze honden gras eten, omdat ze het gewoonweg lekker vinden smaken. Zelf kan ik in elk geval met zekerheid zeggen dat de hond in foto's hiernaast na het eten van gras niet heeft overgegeven (en zij knabbelt hierbij inderdaad selectief aan de puntjes van bepaalde grassprietjes, met name in de lente).


Het komt erop neer dat het antwoord op de vraag waarom honden gras eten nog steeds niet helemaal duidelijk is. Wellicht zijn er meerdere oorzaken mogelijk. De theorie over ziekte en overgeven blijkt volgens deze onderzoeken in elk geval niet bewezen en dat geldt ook voor de theorie over het aanvullen van voeding. Echter, dit hoeft niet uit te sluiten dat honden die gras eten geen maag- darmklachten ervaren. Overleg bij twijfel met een specialist op het gebied van lichamelijke gezondheid (dierenarts) en/of voeding (voedingsspecialist).Geschreven door Liselot Boersma, welzijnsdeskundige (PgDip CABW) en eigenaar van HondenLot, april 2015. Copy paste/directe overname van teksten of afbeeldingen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Het delen van de URL van deze website pagina is wel toegestaan en wordt op prijs gesteld.


Referenties:

  • Lynn Chieko Sueda, K. et al. (2008). Characterisation of plant eating in dogs. Applied Animal Behaviour Science, Volume 111, Issues 1–2, May 2008, Pages 120-132
  • McKenzie, S.J. et al. (2010). Reduction in grass eating behaviours in the domestic dog, Canis familiaris, in response to a mild gastrointestinal disturbance. Applied Animal Behaviour Science, Volume 123, Issues 1–2, February 2010, Pages 51-55Meer opvallende vragen: