Oplossing gegarandeerd?

All website content: © HondenLot | KVKnr: 69598886 | Westbeemster | mail: info@HondenLot.nl |

Oplossing gegarandeerd?


De menselijke drang naar controle is groot en onze verwachtingen zijn hoog. "Heb jij jouw hond niet onder controle?” is een bekende vraag, maar hoe realistisch is zo'n vraag eigenlijk? Kunnen mensen àlles wat honden doen ten àlle tijden naar eigen wens beïnvloeden? 


Soms wordt er over hondengedrag gesproken alsof het een apparaat betreft met een soort aan- en uit- knop die te bedienen is via beloning of straf. Mensen hebben het ook regelmatig over wat wel of niet "werkt" en over "methodes", waardoor er de suggestie wordt gewekt dat het puur en alleen een kwestie is van (goed) uitvoeren en dan zal het gewenste resultaat gegarandeerd moeten gaan volgen. Is zo’n garantie wel terecht?


Wat als het een keer niet "werkt"?

Wat als je tegen problemen aanloopt waarbij geen enkele "methode" het gewenste eindresultaat lijkt te bieden? Ik hoor dan al veel mensen oordelen "Hja, dan doe JIJ dus iets niet goed he". In dat geval ligt het volgens hen namelijk altijd aan de mens. Met dit artikel wil ik graag een steun in de rug bieden aan mensen die met honden samenleven die zij niet altijd "onder controle" hebben, ook al doen zij vreselijk hun best.  Hoewel ik er van overtuigd ben dat wij mensen ongelofelijk veel invloed op het gedrag van honden kunnen uitoefenen, vind ik ook dat er in sommige gevallen te veel druk gelegd wordt op mensen die met honden samenleven die zich niet "volgens het boekje" gedragen. Niet elke hond is altijd en volledig naar eigen wens te beïnvloeden. Het is lang niet altijd makkelijk. Soms moet de focus niet gelegd worden op een gewenst eindresultaat, maar kun je beter focussen op kleine scheutjes vooruitgang. Soms is het beter om te leren accepteren dat de verwachtingen die wij van onze honden hebben in sommige gevallen te hoog gegrepen zijn.


Een hond is een complex organisme

Honden zijn ver ontwikkelde zoogdieren met een flinke set hersenen en een behoorlijk ontwikkeld zenuwstelsel. Elke hond is een uniek individu en gedrag wordt door aanzienlijk meer factoren beïnvloed dan alleen leerervaringen (klik hier om meer te lezen over een aantal onzichtbare invloeden op gedrag). Het is daarom absoluut oneerlijk om je altijd maar te laten garanderen dat alles op te lossen valt met de juiste training of therapie.


Er moet ook gedacht worden aan genetische factoren, hormonen, medische factoren of misschien zelfs aan de balans binnen het systeem van neurotransmitters (stofjes die reacties in gang kunnen zetten binnen de hersenen). Denk ook aan de invloed van stress op gedrag (o.a. afname van het leervermogen, een verlaging van de agressie/bijt-grens, etc.) en aan de omgeving, die wij lang niet altijd overal onder controle kunnen houden. Wij stellen onze honden continu bloot aan onze mensenmaatschappij en wij vergeten hierbij soms nog wel eens dat wij twee compleet verschillende diersoorten zijn met verschillende soorten behoeftes.


Soms is het noodzakelijk om hulp in te schakelen van een specialist als een veterinaire gedragsdeskundige, die gedragsmedicatie zou kunnen voorschrijven waardoor een hond vatbaarder wordt voor training en/of therapie. Maar ook in zulke gevallen is de garantie voor een gewenst eindresultaat lang niet altijd realistisch.


Wanneer mensen zich afvragen bij wie zij het beste hulp kunnen zoeken voor hun hond, dan kan een vergelijking met menselijke beroepen nog wel eens hulp en begrip bieden. Zo schets ik mensen vaak de volgende vergelijking voor:


Vergelijk een hondentrainer met een coach.

Vergelijk een gedragstherapeut met een psycholoog.

Vergelijk een dierenarts met een huisarts.

Vergelijk een veterinaire gedragsdeskundige met een psychiater.


Ook honden kunnen psychologische en psychiatrische klachten ervaren en die zijn lang niet altijd op te lossen met een simpel trainingsschema. Soms is uitgebreide therapie noodzakelijk en heel soms is zelfs gedragsmedicatie nodig.


Niet alle gedragsproblemen van honden zijn te allen tijde naar eigen wens op te lossen. Sommige honden moeten hun leven lang behandeld blijven worden. Soms moet je overwegen in hoeverre het voor jou mogelijk is om jouw eigen leven aan te passen voor het welzijn van jouw hond. Soms kun je problemen vergelijken met andere dieren, zoals die van mensen. Een mens met een zware psychische stoornis is ook niet zo eventjes behandeld… Sommige mensen moeten hun leven lang behandeld blijven worden of hun leven lang medicatie slikken om in de maatschappij te kunnen meedraaien. Dit geldt ook voor sommige honden.Geschreven door Liselot Boersma, gedrag & welzijn deskundige (PgDip CABW) en eigenaar van HondenLot, februari 2017. Inclusief bronvermelding en digitale doorverwijzing wordt delen op prijs gesteld. Copy paste/directe overname is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.


Meer lezen over hondentraining, klik hier.

Meer lezen m.b.t. gedragstherapie, klik hier.
Meer lezen m.b.t. gedragstherapie: